O oddílu

Symbolika

ODDÍLOVÝ ZNAK

Název oddílu:
Sirius je nejjasnější hvězda zimní oblohy. Nachází se v souhvězdí Velký pes.

Jednotlivé části znaku znamenají:
Větrná růžice - celý svět
Kruh - přátelství lidí

    

Popis fotografie: Sírius je viditelný docela vlevo na fotografii nahoře, vlevo od souhvězdí Orion a od komety Hale-Bopp. Sirius je více jak 20 krát jasnější než naše Slunce a více jak dvakrát tak hmotný. Protože je vzdálený 8.7 světelných let, není nejbližším hvězdným systémem, tímto označením se honosí Alfa Centauri. Sirius nazýváme Psí hvězdou, protože se nachází v souhvězdí Velkého psa (Canis Majoris). V roce 1862 byl Sirius rozlišen jako binární soustava s doprovodnou hvězdou Sirius B, 10,000 krát slabší než primární Sirius A. Sirius B byl prvním bílým trpaslíkem, jež objevil Subrahmanyan Chandrasekhar v roce 1930. Při studiu Siria v roce 1718 objevil Edmond Halley, že se obě hvězdy vzájemně pohybují. Existuje nesporný důkaz, že se Sirius jevil více červený před pouhými 2000 lety.
Více informací na http://www.astro.cz/


 

PAPRSKY SIRIA

Náš oddílový znak tvoří hvězda, která má osm paprsků. Směřují do všech světových stran a my se snažíme dodržovat vše, co nám přikazují.
1.BÝT DOBRÝM KAMARÁDEM VŠEM, KTEŘÍ O PŘÁTELSTVÍ USILUJÍ
2.NEPOUŽÍVAT HRUBÝCH A NESLUŠNÝCH SLOV
3.VYVAROVAT SE HRUBÝCH A NESLUŠNÝCH ČINŮ
4.BÝT OCHOTNÝ A ZDVOŘILÝ
5.BÝT PROSPĚŠNÝ A PRACOVITÝ
6.POMÁHAT SLABŠÍM A POTŘEBNÝM
7.ZDRŽET SE KOUŘENÍ A PITÍ ALKOHOLU
8.CHRÁNIT ŽIVOU I NEŽIVOU PŘÍRODU
Pro členy našeho oddílu platí paprsky Siria jako oddílový zákon.

DRUŽINY

HAVRANI - družina vznikla v roce 1975 namísto dívčí družiny SOVY. Její barva je modrá. Z družiny Havranů pocházejí osobnosti jako Permon, Sosák, Geoffrey, Zvonek, kteří se dlouhou dobu podílí (nebo podíleli) na vedení ddílu. V roce 1999 byla nan krátkou dobu zrušena pro nedostatek členů.
MÝVALI - vznikli ve stejné době z dívčí družiny VEVERKY. Družina má zelenou barvu. Patří k ní lidé neméně zvučných jmen jako Lumír, Gulden, Králík, Guy, Mates a Miro.
OSTŘÍŽI - družina byla založena spolu s oddílem v roce 1974 a patří jí žlutá barva. Mezi nejlepší družiny ji dovedli rádcové Kuba a Roman. Družina byla zrušena na táboře 1991 ve Dvorcích a v následujícím roce obnovena.
LIŠÁCI - patří také mezi původní oddílové družiny. Ve znaku má červenou barvu. V jejim vedení se vystřídali například Klouzek, Bohouš, Jelen a Prchlík.
DELFÍNI - družina vedení oddílu s bílou barvou vznikla až v roce 1979. Do této družiny jsou od té doby povoláváni nejlepší rádcové družin, aby se mohli podílet na vedení oddílu. Takový člověk získá titul rádce v družině delfínů a mnoho nových práv a povinností.
PAVOUCI - tato družina vznikla v roce 1998, aby umožnila lidem, kteří už nejsou členy oddílu ani jeho vedení, organizovat příležitostné akce pro oddíl. Vyvrcholení její činnosti byla celotáborová hra Rytíři kulatého stolu na táboře ve Dvorcích v roce 1998 pod vedením Punťi a Lahvy. Po táboře se družina definitivně rozpadla. Někteří její členové poté přešli do Delfínů.

BŘEZOVÉ LÍSTKY

Bříza je strom, jehož dřevo a zvlášť kůra hoří i mokrá v dešti. Je nám proto symbolem přátelství za všech okolností - i když v něm nesvítí jenom to slunce. Březovými lístky se navzájem odměňují lidé, kteří ve prospěch dětí nezištně pracují s kluby, družinami, oddíly nejrůznějších organizací mládeže. Udělování se děje zezdola nahoru. Spolu s odznakem se uděluje i diplom s podpisy. První tři podepsaní - navrhovatelé jsou z nejlepších přátel navrženého a ručí za to, že se BL dostává do správných rukou za jeho činy. Udělení je platné tehdy, je-li potvrzeno desetinásobnou sílou udělovaného stupně BL. Za každý podpis se do závorky uvádí síla - stupeň BL, kterého je podepisovaný nositelem. Síla se sčítá. Uděleno může být polovina ve srovnání s počtem nejblíže nižších BL. Tím se tvoří pyramida.
STUPNĚ A BARVY BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ
1. ZELENÝ - zelená je barva přátelství, přírody, volnosti, jara, života, svěžesti, mládí a naděje. Znamená sebeuplatnění. Řecká Afrodité je zrozená ze zeleného moře, Aztékové vkládali místo srdce mrtvých panovníků zelený kámen, Egypťané uctívali posvátného brouka skarabea ze zeleného smaragdu. Udílí se za ochranu přírody a přátelství nejlepším v kolektivech - dětem.
2. SVĚTLE MODRÝ - symbolizuje rozlet k blankytu oblohy, odvahu a mládí, víru, vědění a rozum. Germánský bůh Odin, gotická madona a nejvyšší egyptský bůh Amon nosí morý šat. Udílí se starším za věrnost ideálům a pomoc mladším.

3. TMAVĚ MODRÝ - symbolizuje hlubokou pramenitou vodu a moře, klid a spokojenost, nekonečnost vesmíru. Uděluje se nejzkušenějším členům vedení oddílu za osvojování praxe.
4. ŽLUTÝ - žlutě září slunce, symbol života, moudrost, je to barva moci, hojnosti, plnosti života a naděje. V číně je to barva císařů, v persii mají králové žluté nohavice, žlutá je posvátná barva buddhismu. Je určen vedoucím a zástupcům úspěšných oddílů s pevným bodovacím systémem.
5. ČERVENÝ - barva ohně, krve, životní síly a vášně. Znamená činnost a úspěch. Červená barva chránila proti nemocem a zlým kouzlům. Římští vítězové si malovali tváře črveně, indiáni měli červené válečné barvy. Nositel nejen vede, ale i předává zkušenosti za hranice svého kolektivu.
6. KARMÍNOVÝ - barva zakaleného kovu, touha po vládě, síle, ctnosti. Nositel se umí orientovat ve spletitých situacích.
7. BÍLÝ - Bílá je barva světla, skrývá v sobě všechny barvy. Je symbolem nejvyšších hodnost: ctnost, nevinnost, čistota a radost. Označuje počátek nebo konec, kde se očekává ještě pokračování a začátek něčeho nového. Bílé jsou svatební šaty. V bílém volali dvořané na francouzském dvoře: "král je mrtev, ať žije král"
8. ŠEDÝ - Šedá je přechod mezi bílou a černou. Symbolizuje ustoupení od bílých hodnot a počátek vlády černé.
9. ČERNÝ - Barva tmy, tajemství, tabu a magie, skromnosti a odříkání. Znamená úrodnou zem. Černá je i tvář křesťanské madony. V některých zemích je to barva radosti a svatebních šatů.
10. BRONZOVÝ - Bronz je první ze stupňů moderního sportovního hodnocení. Je to první slitina ovládnutá člověkem. Symbolizuje zralost, ušlechtilost a pevnost v činech i myšlenkách.
11. STŘÍBRNÝ - Barva měsíce, cti a práva.
12. ZLATÝ - Řečti bohové sídlí ve zlatých oblacích Olympu. Zlatá je i svatozář křesťanských svatých a koruny králů. Symbolizuje svrchovanost a konečný cíl v lidském snažení.


  • ...:::::::::...

Uživatelské jméno:

Heslo:


Registrace

A placer image

Novinky

Admin rho

Reklama