O mně:

Do oddílu jsem začal chodit na podzim roku 1997. Převážnou část svého oddílového života jsem strávil v družině Havranů, kterou jsem několik let vedl jako rádce. Ve vedení oddílu jsem od roku 2005, kde jsem vykonával funkci zástupce vedoucího oddílu, hospodáře či zdravotníka na letních táborech. Po krátké přestávce jsem se do oddílu vrátil jako hlavní vedoucí. V oddíle se snažím řídit zásadou, „Neříkej, že něco nejde, spíše přemýšlej, jak by to mohlo jít!“

Kontakt:

Michal Staněk
+420 602 736 456

Close Menu